Styrelse, kontakter, stadgar

STYRELSE
Ordförande

Gudrun Larsson Thysk

Sälsänge 108 ,  78064 LIMA

Mob. 070-563 20 56

E-mail: gudrun.thysk@hotmail.com

Vice ordförande

Mattias Thuresson

Biskopsbyn 125, 78064 Lima

Mob. 0730-73 61 61

matthias.thuresson@telia.com


Sekreterare

Lisbeth Modig

Gråheden 114, 780 64 Lima

Mob. 070-306 88 48Ledamöter                                                                 


Per Flygar

N. Heden 408, 780 64 Lima

Mob. 070-353 35 83

 


Lars-Åke Larsson

Risätra 71, 780 64 Lima

Mob. 070-684 10 51
Ove Perbjörs

Perbjörsvägen 3, 780 64 Lima

Mob. 073-958 49 52Kvickers Anna Persson                                                  Gammelvägen 13,

780 68 Transtrand

Mob. 070-612 09 46KONTAKTER


Ämne

Kontaktperson

Telefon, e-mail

Guidning och besök

Hyra av lokal och besök

Dräkt och textil

Kondoleanser

Kondoleanser

Kondoleanser


Ekonomi och medlemsregister

Mattias Thuresson

Gudrun Larsson Thysk

Gudrun Larsson Thysk

Inger Eriksson

Lars-Åke Larsson

Lisbeth Modig


Gun Zetterström Kjellgren

073-073 61 61

070-563 20 56

070-563 20 56

0739-41 65 10

070-684 10 51

070-306 88 48


kansli 0280-48 20 18 torsdagar
       

          STADGAR

        Klicka på rubriken ovan så visas stadgarna i ett separat pdf-dokument!