Lima Hembygdsförening


   

Lima Hembygdsförening  bildades 1909 och har sitt säte vid Västagården i Västansjö, belägen under berget Limhäa med utsikt över Sörnäs by i Lima socken.


Delar av gården är timmerbyggnader uppförda med början år 1780 som restaurerats varsamt. Dessa utgör idag en mycket fin autentisk bondgård, på ursprunglig plats med fina samlingar från bondesamhällets tid. Gården har utökats med donerade hus bl.a ett loft från 1500-talet. 


På backarna och ängarna runt gården finns en sällsynt flora som tex.  fältgentiana och höstlåsbräken. Sockenalmanacka för 2023


Nu är sockenalmanackan för

Lima och Rörbäcksnäs Hembygdsföreningar här!

Välkommen att beställa

Pris 100 kr (+ eventuellt porto)


Beställningar göres enligt nedanstående.

För Rörbäcksnäs:

  • Swisha till Patrik Persson    070-282 96 89 eller

         Beställ av

  • Mickael Pettersson               070-555 78 17 

                                         Bankgiro: 384-2200


För Lima kontakta:

  • Lisbeth Modig                        070-306 88 48 eller
  • Per Flygar                              070-353 35 83


                                          Bankgiro 144-2409


OBS! Ange namn och adress vid betalning


Försättsblad till sockenalmanackan