Bli medlem

 

Information om medlemskap i Lima Hembygdsförening.

Fr.o.m. 2014 inför vi två alternativ av medlemskap.Var med och stötta vår verksamhet genom ditt medlemsskap.


• Familj 200 kr    Medlemskapet kan omfatta alla i familjen som bor på samma adress.   


• Person 175 kr


Ange namn och personnummer på alla som ska vara medlemmar, både på PlusGiro och betalning via internet.


Plusgiro nr. 618709-0Har Du frågor ang. ditt medlemskap ring telefon nr. 0280-48 20 18 torsdagar, till kansliet i Limedsforsen

eller någon i styrelsen, se flik Styrelse.

 

Ytterligare ett sätt att stötta verksamheten är att bidra med någon artikel, berättelse eller gamla bilder för

publicering i skriften Öfre Gäldet. Se vidare sidan för Öfre Gäldet!


VI TACKAR FÖR DITT STÖD!