Lima Hembygdsförening ÅRSMÖTE 

kunde hållas som planerat

onsdag 9 juni 2021

i Västagården

Mötet innehöll stadgeenliga förhandlingar,

med nyval och omval av styrelseledamöter.

Gudrun Larsson Thysk

avtackades som ordförande efter många års

trogen tjänst på posten.

Tack för ditt goda och viktiga arbete

för hembygden Gudrun! 

Kvickers Anna Persson lämnade styrelsen och avtackades också. Till ny ordförande valdes Mattias Thuresson.

Nya styrelseledamöter:

Pell Emma Eriksson och Brittmari Karlsson

(Hela styrelsen finns under rubriken styrelse)


_____________

Nationaldagsfirandet  6 juni 2021 

som innehåller besök på kommunens alla hembygdsgårdar, tal och musik,

kan ännu ses på

Malung Sälen TV

www.tvmalung-salen.se    


Lima Hembygdsförening  bildades 1909 och har sitt säte vid Västagården i Västansjö, belägen under berget Limhäa med utsikt över Sörnäs by i Lima socken.


Delar av gården är timmerbyggnader uppförda med början år 1780 som restaurerats varsamt. Dessa utgör idag en mycket fin autentisk bondgård, på ursprunglig plats med fina samlingar från bondesamhällets tid. Gården har utökats med donerade hus bl.a ett loft från 1500-talet. 


På backarna och ängarna runt gården finns en sällsynt flora som tex.  fältgentiana och höstlåsbräken.

Beställ Limas Sockenalmanacka

redan nu!


Lima och Rörbäcksnäs Hembygdsförening har i sammarbete tagit fram en väggalmanacka för år 2021. Den innehåller bilder från i huvudsak skogsarbete från 1950-talet. Vi har strävat efter att få fram bilder som representerar hela socknen

från norr till söder.

Pris 100 kr (+ eventuellt porto)


Beställningar göres enligt nedanstående.

För Rörbäcksnäs:

  • Swisha till Patrik Persson    070-282 96 89 eller

         Beställ av

  • Mickael Pettersson               070-555 78 17 eller
  • Aron Hansson                       0280-80014

                                         Bankgiro: 384-2200


För Lima kontakta:

  • Lisbeth Modig                        070-306 88 48 eller
  • Per Flygar                              070-353 35 83


                                          Plusgiro: 618709-0


OBS! Ange namn och adress vid betalning


Försättsblad till sockenalmanackan

Arkeologidagen den 30 augusti 2020


Visning av pågående arkisologiska undersökningar inför bygget av väg 66 mellan Tandö-Bu.

Fynden visar rester från Limabygdens storhetstid i smide.

Rester efter en smedja i Bubinam.


Vid visningen under den nationella arkeologidagende den 30 augusti 2020 i Bu berättade arkologerna Emile Svenman och Greger Bennström Dalarnas Museum om de avtäckta resterna efter järnframställningsplatser och smedjor som de hittat inför vägbygget av riksväg 66.  I Bu hittades mellan Sjuls och Pell-Larsvägen rester efter en förmodad nedbrunnen smedja.


I Risätra by hittades vid Korsbäcken rester efter en smedja från Vikingatid och en järnframställningsplats från vendeltid, kanske ner mot 800-talet tror arkeologerna?


Vi får se. De föremål som hittats kommer att gås igenom och eventuellt kunna dateras under ett senare skede.

Dalarnas Museum kommer att sammanställa allt efter utgrävningarna och publicera dem i en utgåva. Spännande!


Vi meddelar här på hemsidan när utgåvan finns tillgänglig på Dalarnas Museum. 


Smedjan i Bu

Arkologerna Greger Benström och Emilie Svenman

berättar vid smedjan i Bu. Text o foto Lars-Axel Magnusson

Planerade program med reservaton

att de kan bli inställda på grund av

"coronapandemin".
Föreningens aktiviteter

gå in på fliken

Program


Öfre Gäldet 4/2020

 

Ordförande har ordet.


En annorlunda sommar är till ända och vintern är försiktigt på väg. Jag passerade nordligaste kommundelen här om dagen och kunde konstatera att ett tunt täcke både av naturlig och ”konstgjord” snö lagt sig.


Att våren och sommaren har varit annorlunda börjar bli ett lite slitet uttryck men det verkar som att de kommande månaderna blir minst lika annorlunda. Det som förra hösten började i Kina och spreds till Europa och senare till Sveriges större städer och samhällen verkar nu ha landat hos oss i Lima. I vår kommun har nu det första fallet av Covid 19 konstaterats inom äldreomsorgen. Skolelever på orten har enligt rykten skickats hem och flera av skolans personal är sjuka. Allt känns så oförutsägbart, ingen vet vem som bär på denna smitta inte ens man själv i inledningsskedet eller ens någonsin förrän man kanske fått genomgå ett test.

Turligt nog finns tillgång till forskning och rapportering om smittvägar, utbrott, kartläggning av sjukdomen samt råd och förhållningsregler. Ändå vet vi inte allt.

Tänk förr när det inte fanns varken radio eller TV, i bästa fall en tidning någon gång då och då som mest gav skrämmande rapporter i form av antalet dödsfall.

Vi får en mängd goda råd men många känner sig frestade att strunta i dem och umgås och resa vida omkring. Forskning om vaccin pågår och det rapporteras nu om att omfattande tester gjorts och att utsikterna är goda att även vi i Sverige skall få ta del av doserna. Måtte de börja med vaccination av alla som befinner sig i riskgrupper.

 

 Aktiviteterna inom Lima Hembygdsförening har under våren, sommaren och hösten helt uteblivit och framtiden är sannerligen oviss eftersom de flesta i styrelsen tillhör riskgrupp. Vi har diskuterat vad vi kan göra utomhus och med säkert avstånd. Ett förslag har varit promenadgrupper. I Lima tror vi dock att de flesta som kan gå ut och gå gör det helst på hemmaplan och på tider som passar var och en. En aktivitet som var uppskattad och som skulle kunna genomföras på ett säkert sätt är byavandring. Sommaren 2019 hade vi en sådan genom Limedsforsen (Ö Ärnäs till Folkets park). Denna historiskt präglade vandring var mycket uppskattad och flera önskade en repris med berättelser om tidigare byggnader och företag som funnits. Hoppas en sådan tur kan genomföras till sommaren.


En hel del viktigt arbete har i alla fall blivit gjort under sommaren och hösten.

Genom Länsstyrelsen Dalarnas försorg har Mattias Lundell från Äppelbo, slagit lindan och runt en del hus vid Västagården, med lie. Även en stor del av tegarna vid Tandberget har slagits med lie. Ett fantastiskt fint jobb som vi är mycket tacksamma för.

I backen vid Västagården har Bengt Halvarssons kor betat. Nu på hösten har vi anlitat Malung-Sälens föreningar för röjning av de buskar och sly som återstod. Senare i höst eller kanske till våren blir det röjning av sly vid Mattesladorna och vid alla tankshinder i både Västansjö, Sörnäs och Valla.


Några unika saker har skänkts till våra samlingar, bl. a. ett stort degtråg från Flygars i Heden. Det presenterades i förra numret av Öfre Gäldet.

 

Årsmötet hölls den 23 augusti med säkerhetsavstånd och sedvanliga punkter på dagordningen. Lars Johansson hade avböjt omval och Brittmari Karlsson blev därför vald som suppleant. Brittmari kommer att ha hand om hemsidan. Lars-Åke Larsson ville också sluta i styrelsen och valdes till suppleant. Göran Lundqvist, tidigare suppleant valdes till ordinarie ledamot i styrelsen.

 

En grupp från styrelserna i Rörbäcksnäs och Lima har sammanställt bilder till en sockenalmanacka.  Den verkar bli mycket uppskattad att döma av beställningar och försäljningssiffror hittills. Arbetet med att revidera boken om limamålet fortskrider. Barbro Palo ägnar några timmar varje dag åt detta.

 

Vad gör vi i vinter och i vår? Det är sannerligen ovisst. Håll i och håll ut så kanske vi ses till sommaren när det är varmt och ljust och Covid 19 tagit lite paus.

 

Vi vill från Lima Hembygdsförening önska alla läsare


en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År.

 

Gudrun Larsson Thysk, ordförande

Öfre Gäldet 1/20 

Ordförande har ordet.


I skrivande stund håller Vasaloppet på att genomföras. Vilken dramatik som har utspelats den senaste veckan, när vädrets makter växlat från dag till dag.


Arrangörerna har utsatts för en enorm pärs, inte minst limasonen Tommy Höglund som fått stå i frontlinjen och presentera de olika scenarier som hans mannar jobbat under. Spåren har preparerats på olika vis med snö, pumpning av vatten och pistning av isiga partier. Heder åt alla inblandade!


Ja vädret har växlat från dag till dag denna så kallade vinter. Regn ena dagen och snö den andra osv. Så har det varit halva januari och hela februari. Det värsta har varit all is som bildats både på vägar och gårdsplaner med resultat att bilar halkat i diket och människor drabbats av halkolyckor med olika skador som följd. Det sägs dock att en sådan här vinter inte inträffar oftare än vart femtionde år. Det låter i mina öron hoppfullt!


Lite dramatik, som kan tillskrivas den skrala vintern, var det när medlemmarna ur Dala-Femund forkörarförening skulle lämna Västagården den 9 februari.


Forkörarna samlades under lördagen och förberedde sig för den tio dagar långa färden till Röros marknad. Det var ett skådespel att se alla hästtransporter och släp som kom upp på gårdstunet, där hästar och slädar lastades ur. Gården var full av liv och rörelse och det luktade häst och hö som i gamla tider. Smeden Mattias Helje var där och visade smide. Lite publik hade också letat sig dit och soppa och kaffe serverades.


Kuskar och drängar övernattade i Fornstugan. På söndagsmorgonen när de 12 ekipagen, som vardera bestod av häst och släde samt dräng och kusk, drog iväg västra sidan mot Sälen och Olnispa bystuga, var det en mäktig upplevelse att se samt att höra bjällerklangen.


Äntligen har vi kommit igång med en plan över hur vi ska ta oss an ordlistan över limaord. Upplagan för nuvarande ordlista är slutsåld. Den gamla ska revideras samt kompletteras med flera ord som framkommit i olika sammanhang. Ordlistan är ofta efterfrågad inte minst i av skolungdomar som vill bevara sitt limamål.


Under lång tid var det inte självklart att Lima Hembygdsförening skulle ta sig an arbetet med revideringen. Nu är vi igång men behöver självklart hjälp och stöttning från privatpersoner och andra föreningar.


Efter diverse diskussioner sökte Lima Hembygdsförening medel ur fonden John E Mattsson Memorial Foundation, och fick 15 000 kronor, vilket vi är tacksamma för.

I och med det började ett febrilt arbete med att söka efter en lämplig person som skulle samordna det hela. Vi tillfrågade Lissola Barbro Palo och hon sa ja.


Vi visste att en datafil med den tidigare ordlistan, tryckt av Centrum Tryck, Malung och som tillkom efter en studiecirkel anordnad av PRO, fanns hos Lars-Axel Magnusson. En kopia av den filen finns nu hos Barbro.


Inskrivning av de ”nygamla” orden är på gång. Samtidigt forskar Barbro kring den fonetiska skriften, hur ljuden ska stavas, så att den blir så rätt som möjligt men ändå inte för avancerad. Inom detta område finns flera läror och ingen kanske är rätt eller fel men det kan lätt bli för svårtolkat.


Hembygdsföreningen har årsmöte onsdag 25 mars kl.18. På dagordningen finns förutom sedvanliga punkter, ett kåseri på limamål av Lars-Urban Helje och Perjos Lars Halvarsson. Vi ämnar också bjuda på kaffe med våffla eftersom det är våffeldagen. Vi hoppas det kommer fler personer än vanligt till vårt årsmöte.


För övrigt pågår kulturcaféträffarna första torsdagen i varje månad. Sista gången för säsongen är 2 april med Ingemar Olsson som berättar om kungligheter som satt avtryck i historien.


På programmet framöver står gökotta tillsammans med kyrkan vid Stormkvarnen söndag 24 maj kl. 08.00. Medtag kaffekorg och stol. Vi hoppas att den snö som just nu faller är borta tills dess och att transporten upp till kvarnen kan ordnas.

På nationaldagen blir det sedvanligt firande vid Västagården.


Nu önskar jag alla en skön och solig vår och försommar!


Gudrun Larsson Thysk

Ordförande Lima Hembygdsförenig


Öfre Gäldet 3/19

Ordförande har ordet  


Nu tyder allt på att sommaren definitivt är över för i år. Svalorna och sädesärlorna har lämnat sina bon för någon vecka sedan och löven börjar gulna lite här och där. Det har idag den 17 september kommit lite blötsnö på sina håll i norra kommundelen.

Vid Västagården har några av Bengt Halvarssons kor betat av gräset i slänten. Gräsmattorna på gården har varit välansade även i sommar genom personal från Malung-Sälen föreningar.

 

Det känns länge sedan men vi gläds fortfarande åt att nationaldagsfirandet blev så lyckat. Det var bra väder, aktiviteter och underhållning. Brostängningen mellan Torgås och Sörnäs får skulden för att publiktillströmningen var lite skral, men i alla fall fler än 2018.

Kvarndagen vid Stormkvarnen var regnig och paraplyer och regnrockar användes flitigt. Det firades i alla fall gudstjänst och åts nävgröt med fläsk och lingon. P.g.a. regnet kunde varken gitarr eller dragspel tas fram.

Vid Tandberget hade vi lieslåtterkurs med Olle Tranberg som ledare. Vi var fyra som fick prova på att slå med vanlig lie och med knacklie. Det var väldigt roligt och intressant att få en riktig genomgång av både teknik, ergonomi och skötsel av liarna.

 

10 september hade vi en intressant föreläsning av Sven-Olle Axelsson från Dala-Floda om utbildning av norska soldater vid Älgberget mellan Dala-Järna och Leksand. Det var överraskande att lägret hade varit så stort, både gällande verksamhet och antal människor som bott där samtidigt. Ett 60-tal åhörare var på plats på Sixten Jernbergs restaurang.

 

Mycket har hänt på mitt fritidsställe i Södra Löten i sommar. Ett nytt hus är under uppförande vilket inte är så ofta förekommande i dessa trakter.

Där har också forna dagars utbyggnad av ”infrastruktur” nedmonterats i sommar. De fasta telefonerna har varit bortkopplade i några år redan och nu i sommar revs ledningarna ner och stolparna plockades upp ur jorden.

Tänk vilken revolution det måste ha varit för de boende när telefonen kom. Jag vet inte exakt när men det lär ha varit under 1930-talet. Jag har en telefonkatalog från 1938 och där kan jag läsa att min mormor Martina Henriksson hade telefonnummer 3a, min fasters man Olof Bengtsson hade 3b och Martin Bustad hade 3c. På den tiden kopplades samtalen manuellt så man fick ringa den växel man hörde till och muntligt begära telefonstation och nummer, t.ex.” Löten 3a”. Ungdomen idag tror nog inte att denna historia är sann!

 

Åter till nutid! I höst kommer vi i Lima hembygdsförening att anordna s.k. ”kulturcafé”, träffar där vi berättar och pratar om gångna tider. Det blir torsdagarna 3/10, 7/11 och 5/12 kl. 11.00 – 13.00. Ibland bjuder vi in någon som berättar om ett visst tema och ibland pratar vi bara, helst limamål.

 

Föreningarna i Lima har fått en ny kassör. Gun Zetterström Kjellgren har tagit pension efter ca 12 år som kassör. Vi tackar för hennes insats! Nu hälsar vi Otto Davidsson välkommen, som anställts av Lima IF och ska vara kassör åt olika föreningar samt utföra vaktmästartjänster åt Lima IF.

 

Vill önskar alla läsare en skön höst.

 

Gudrun Larsson Thysk

ordförande i Lima Hembygdsförening.

Rikstelefonkatalogen från år 1938

Foto: 2019 Gudrun Larsson Thysk

Telefonstolparna monteras ner, Södra Löten Lima 

Foto: 2019 Gudrun Larsson Thysk

Föreningens protokoll och årsmötesprotokoll finns att läsa hos vår sekreterare Lisbeth Modig telefon 070-306 88 48

Sidan uppdaterad 2020-12-15