Lima Hembygdsförening


   


Lima Hembygdsförening  bildades 1909 och har sitt säte vid Västagården i Västansjö, belägen under berget Limhäa med utsikt över Sörnäs by i Lima socken.


Delar av gården är timmerbyggnader uppförda med början år 1780 som restaurerats varsamt. Dessa utgör idag en mycket fin autentisk bondgård, på ursprunglig plats med fina samlingar från bondesamhällets tid. Gården har utökats med donerade hus bl.a ett loft från 1500-talet. 


På backarna och ängarna runt gården finns en sällsynt flora som tex.  fältgentiana och höstlåsbräken. Sockenalmanacka för 2022


Lima och Rörbäcksnäs Hembygdsförening har i sammarbete tagit fram en väggalmanacka för år 2022. Börjar säljas i december.

från norr till söder.

Pris 100 kr (+ eventuellt porto)


Beställningar göres enligt nedanstående.

För Rörbäcksnäs:

  • Swisha till Patrik Persson    070-282 96 89 eller

         Beställ av

  • Mickael Pettersson               070-555 78 17 eller
  • Aron Hansson                       0280-80014

                                         Bankgiro: 384-2200


För Lima kontakta:

  • Lisbeth Modig                        070-306 88 48 eller
  • Per Flygar                              070-353 35 83


                                          Bankgiro 144-2409


OBS! Ange namn och adress vid betalning


Försättsblad till sockenalmanackan


Förhoppningsvis är coronapandemin i avtågande nu i andra delen av 2021. Men ännu har vi att förhålla oss till de restriktioner som kvarstår ännu en tid 

Vi har börjat  planera en del aktiviteter för hösten och framåt.

Vad skulle ni medlemmar och inttresserade vilja se och göra? Kom med förslag! Kanske har du speciellt intresse för något och vill vara med och göra en aktivitet?         I oktober inbjuder vi till en träff där vi hjälps åt att tänka kring vår hembygdsförening. 

Denna träff vill vi gärna ha, men behöver flytta den längre fram, då coronaviruset ännu är för aktivt. Återkommer!


Här är tre datum för hösten:

Lördag 4 september kl 11.00 är ett tillfälle att se fornlämningen vid Rismyran.

Ta med dig en fikakorg och välkommen dit!

V 32 (9-15 aug) kommer det att vara slåtter vid Nedre Tandberget och vid Västagården.

Lördag 28 aug från kl. 8.00 är det slåtter vid Stormkvarnen.Avgående ordförande Gudrun Thysk har ordet

Öfre Gäldet 2/2021

 

 

Dessa rader blir mitt sista bidrag till Öfre Gäldet, i alla fall som ordförande.

När jag blev invald i styrelsen 2009 bestämde jag mig för att det skulle bli ett par år, nu har det blivit drygt 10. Det har varit 10 intressanta år med mycket arbete bestående av både roliga och mindre angenäma inslag. Jag känner mig oerhört tacksam för att ha fått tillhöra denna kompetenta styrelse och fått delta i arbetet med flera viktiga projekt. Just nu känner jag mig mätt när det gäller styrelseuppdrag och föreningsliv. Jag vet att det finns flera mycket lämpliga kandidater till ordförandeposten inom Lima Hembygdsförening och den sittande styrelsen kommer att fortsatt vara en stabil grund att förlita sig på.

Det jag minns mest och med stor glädje är uppförandet av Ragols Ola boden. En gammal lada som två medlemmar i styrelsen köpt och som legat under en presenning i många år. Tack vare ekonomiska bidrag från dåvarande Leader Södra fjällen och Lima Besparingsskog kunde vi uppföra detta hus och det blev ett mycket sevärt museum och en textilförvaring med en inredning av  modernaste sort. Naturligtvis bidrog erfarna hantverkare till att det blev en bra planlösning.

 

Lika lätt gick det inte att få klart byggnationen av Mattesladorna söder om Västagården. Det bygget avstannade delvis p.g.a. att okända markproblem ledde till att ekonomin för projektet sköts i sank.

Här får nya krafter sätta igång igen när det blir dags.

 

De roligaste aktiviteterna under min tid är hembygdsdagarna där flera intressanta aktörer av olika slag medverkande. Under senare år övergick hembygdsdagen till att fira nationaldagen, vilket var lyckat de två åren som vi hann med innan pandemin satte stopp. Vi satte också igång med de lokalt väldigt populära kulturcaféträffarna med resonemang om limaord och berättande av lokala förmågor.

Revideringen av ordlistan över limamålet ser jag också som en viktig punkt som vi satt igång med. Det ska bli med stort intresse jag kommer att följa det arbetet ända fram till tryckningen.

 

Det senaste årets ”lock down” i samhället har naturligtvis präglat föreningen. Vi har kämpat för att få till aktiviteter men inte ens styrelsemöten har kunnat genomföras.

När nu årsmötet är genomfört och styrelsen konstituerats hoppas jag att restriktioner för sammankomster m.m. lättar och vi kan börja umgås normalt igen.

 

Jag vill med dessa ord tacka för visat förtroende och önska lycka till. Min förhoppning är att ni medlemmar ska känna er välkomna att delta i föreningens fortsatta arbete och utveckling. 

 

Gudrun Larsson Thysk

Ordförande Lima Hembygdsförening.

Föreningens protokoll och årsmötesprotokoll finns att läsa hos vår sekreterare Lisbeth Modig telefon 070-306 88 48