Styrelse, kontakter, stadgar

STYRELSE
Ordförande

Gudrun Larsson Thysk

Sälsänge 108 ,  78064 LIMA

Mob. 070-563 20 56

E-mail: gudrun.thysk@hotmail.com

Vice ordförande

Mattias Thuresson

Biskopsbyn 125, 78064 Lima

Mob. 0730-73 61 61

matthias.thuresson@telia.com


Sekreterare

Lisbeth Modig

Gråheden 114, 780 64 Lima

tel. 0280 30048Ledamöter                                                                 


Per Flygar

N. Heden 408, 780 64 Lima

070-3533583

 


Lars-Åke Larsson

Risätra 71, 780 64 Lima

Mob. 070-684 10 51
Ove Perbjörs

Perbjörsvägen 3, 780 64 Lima

Mob. 073-958 49 52Kvickers Anna Persson                                                                                Gammelvägen 13, 780 68 Transtrand

Mob. 070-612 09 46

KONTAKTER


Ämne

Kontaktperson

Telefon, e-mail

Guidning och besök

Hyra av lokal och besök

Dräkt och textil

Kondoleanser

Kondoleanser

Kondoleanser


Ekonomi och medlemsregister

Mattias Thuresson

Gudrun Larsson Thysk

Gudrun Larsson Thysk

Inger Eriksson

Lars-Åke Larsson

Lisbeth Modig


Gun Zetterström Kjellgren

073-073 61 61

070-563 20 56

070-563 20 56

0739-41 65 10, 0280-310 74

070-684 10 51

070-3068848


kansli 0280-48 20 18 torsdagar
 

  Webbsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakt beträffande innehåll är Lars-Axel Magnusson, E-mail www.larsaxelm@hothmail.com, eller Gudrun Thysk, E-mail www.gudrun.thysk@hotmail.com. 

       

          STADGAR

        Klicka på rubriken ovan så visas stadgarna i ett separat pdf-dokument!