Kondoleanser


LIMA HEMBYGDSFÖRENINGS


Minnesfond


Lima Hembygdsförening tar tacksamt emot gåvor vid kondoleanser till vänner,nära och kära.

Hembygden kommer ofta in i våra tankar när någon lämnar oss.

Era gåvor går in i verksamheten, till skötsel av vår fina hembygdsgård Västagården med dess samlingar.


Fondförvaltare:

Lima Hembygdsförenings styrelse.


Vid kondoleanser ring:


Lars-Åke Larsson  070-684 10 51

Inger Eriksson       0280-310 74 mobil. 073-941 65 10

Lisbeth Modig       070-3068848


PlusGiro  61 87 09-0


 

  Webbsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakt beträffande innehåll är Lars-Axel Magnusson, E-mail www.larsaxelm@hothmail.com, eller Gudrun Thysk, E-mail www.gudrun.thysk@hotmail.com.