Kondoleanser

 

LIMA HEMBYGDSFÖRENINGS

 

Minnesfond

 

Lima Hembygdsförening tar tacksamt emot gåvor vid kondoleanser till vänner,nära och kära.

Hembygden kommer ofta in i våra tankar när någon lämnar oss.

Era gåvor går in i verksamheten, till skötsel av vår fina hembygdsgård Västagården med dess samlingar.

 

Fondförvaltare:

Lima Hembygdsförenings styrelse.

 

Vid kondoleanser ring:

 

Lars-Åke Larsson 070-684 10 51

Inger Eriksson 0280-310 74 mobil. 073-941 65 10

Lisbeth Modig 070-3068848

 

PlusGiro 61 87 09-0

 

Webbsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakt beträffande innehåll är Lars-Axel Magnusson, E-mail www.larsaxelm@hothmail.com, eller Gudrun Thysk, E-mail www.gudrun.thysk@hotmail.com.