Lima Hembygdsförening

 

Lima Hembygdsförening bildades 1909 och har sitt säte vid Västagården i Västansjö, belägen under berget Limhäa med utsikt över Sörnäs by i Lima socken.

 

Delar av gården är timmerbyggnader uppförda med början år 1780 som restaurerats varsamt. Dessa utgör idag en mycket fin autentisk bondgård, på ursprunglig plats med fina samlingar från bondesamhällets tid. Gården har utökats med donerade hus bl.a ett loft från 1500-talet.

 

På backarna och ängarna runt gården finns en sällsynt flora som tex. fältgentiana och höstlåsbräken.

Ordföranden har ordet.

 

2016 var ”hembygdens år” och Sveriges Hembygdsförbund fyllde 100 år. Vi uppmanades till berättande ute i hembygdsföreningarna. Jag måste få skryta lite, i Lima Hembygdsförening hade vi mycket berättande och en hel del annat på vårt program. Inte mindre än 12 sammankomster, för allmänheten, ägde rum under förra året.

 

I år uppmanar Sveriges Hembygdsförbund oss att uppmärksamma skolan i vår hembygd. Det är 175 år sedan allmän folkskola infördes i Sverige. År 1842 blev det obligatorisk skolgång och det ansågs att läskunnigheten behövde ökas, något som inte sågs med blida ögon överallt. Barnen behövdes hemma som arbetskraft i familjejordbruken. Kan tänka mig att så var fallet även i Lima. Många barn fick säkert slita hårt med lång skolväg, en hård skola med stränga lärare och sedan olika sysslor när de kom hem efter skoldagens slut. Det var säkert ved och vatten som skulle bäras, kanske småsyskon som skulle passas. Därtill var det även knapert med mat för många. Skollunch serverades inte. I bästa fall hade skolbarnen på den tiden matsäck med sig till skolan. Den bestod av en flaska med mjölk och en bit bröd, i bästa fall med smör eller något pålägg på.

 

Minns från min egen småskoletid som började 1954 i Hjuslätts skola att vi fick gå till dåvarande Sörnäs pensionat och äta skollunch. Jag minns också att min skolväg kändes lång ibland, 2,5 km med mest skog i omgivningarna. En gång stod det en älg mitt på vägen. Ja röt åt den, om nu en sjuåring kan ryta och rasslade med sparkstöttingen, men älgen var mest nyfiken. Jag vände om hem och mamma fick följa med mig en bit. Då var naturligtvis älgen borta och jag kunde fortsätta till skolan och hann i tid.

 

Vid flera tillfällen vintertid när det var -30 grader och ännu kallare, fick jag stiga upp kl. 06 för att kunna åka med mjölkbilen till som vi sa Permats. Oftast var det Storm Ivan Rickardsson som körde. Jag tyckte bilen var så stor och hög. Jag kunde inte gå till skolan så tidigt på morgonen, utan jag fick gå till Emmy och Robert Westerberg och vänta i deras kök tills klockan blev 7.30. Många hade säkert lika lång skolväg som jag hade och kanske ännu svårare förhållanden med att ta sig fram.

 

Idag går det skolbuss och ingen skulle tillåta ett barn på 7 år att vandra flera kilometer helt ensam. Fördelen var att jag fick bra grundkondition. Det förstod jag när jag blev vuxen.

 

Eftersom vi nu ska uppmärksamma skolan förr, vore det roligt om flera av Öfre Gäldets läsare skrev ner några minnen från skoltiden och lämnade in till någon av oss i redaktionskommittén. Vi är namngivna under ”Information från redaktionen” på sidan 2. Vid kontakt kan vi hjälpa till med renskrivning och publikation i Öfre Gäldet framöver.

 

Vi har precis klarat av årsmötet 2017 för Lima Hembygdsförening, med 12 personer närvarande. Det startade med en tyst minut för hädangångna medlemmar under 2016. Därefter vidtog sedvanliga årsmötesfrågor. Styrelsen fick följande sammansättning. Undertecknad, Gudrun Larsson Thysk valdes återigen till ordförande. Ledamöterna Matthias Thuresson och Per Flygar omvaldes. Pell Inger Eriksson önskade sluta i styrelsen och efter henne blev det nyval av Petter Anna Persson. Övriga i styrelsen är Lisbeth Modig, Ove Perbjörs, Lars-Åke Larsson och Bengt Halvarsson på mandat från Lima Besparingsskog. Suppleanterna Lars Johansson, Sven-Erik Hansson och Otto Davidsson omvaldes. Även revisorerna Sven-Olov Thång och Mats Strömgren och suppleanten Bertil Hansson omvaldes.

 

Efter mötet avtackades Inger med en gåva samt blommor.

 

Vid kaffet berättade Matthias och Gudrun om ett vackert skåp som föreningen köpt från en fjällgård i Sälen. Skåpet har rengjorts från fernissa av en konservator i Ludvika. Dessutom nämndes några gåvor som tacksamt mottagits under föregående år.

 

Kontaktpersoner när gåvor ska överlämnas till hembygdsföreningen är Matthias Thuresson och Lars-Åke Larsson med mobilnr. 073-073 61 61 respektive 070-684 10 51.

 

Avslutar med en önskan till Er alla om en solig och angenäm vår!

 

 

Gudrun Larsson Thysk, ordförande Lima Hembygdsförening.

 

 

Föreningens aktiviteter, gå in på fliken "program".

Föreningens protokoll och årsmötesprotokoll finns att läsa hos vår sekreterare Lisbeth Modig telefon 0280-30048

Sidan uppdaterad 2017-07-14

Webbsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakt beträffande innehåll är Lars-Axel Magnusson, E-mail www.larsaxelm@hothmail.com, eller Gudrun Thysk, E-mail www.gudrun.thysk@hotmail.com.