Bli medlem

Information om medlemskap i Lima Hembygdsförening.

Fr.o.m. 2014 inför vi två alternativ av medlemskap.

 

 

Var med och stötta vår verksamhet genom ditt medlemsskap.

 

• Familj 200 kr Medlemskapet kan omfatta alla i familjen som bor på samma adress.

 

• Person 175 kr

 

Ange namn och personnummer på alla som ska vara medlemmar, både på PlusGiro och betalning via internet.

 

Plusgiro nr. 618709-0

 

 

Har Du frågor ang. ditt medlemskap ring telefon nr. 0280-48 20 18 torsdagar, till kansliet i Limedsforsen

eller någon i styrelsen, se flik Styrelse.

Ytterligare ett sätt att stötta verksamheten är att bidra med någon artikel, berättelse eller gamla bilder för

publicering i skriften Öfre Gäldet. Se vidare sidan för Öfre Gäldet!

 

VI TACKAR FÖR DITT STÖD!

 

Webbsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakt beträffande innehåll är Lars-Axel Magnusson, E-mail www.larsaxelm@hothmail.com, eller Gudrun Thysk, E-mail www.gudrun.thysk@hotmail.com.