Lima Hembygdsförening

 

Lima Hembygdsförening bildades 1909 och har sitt säte vid Västagården i Västansjö, belägen under berget Limhäa med utsikt över Sörnäs by i Lima socken.

 

Delar av gården är timmerbyggnader uppförda med början år 1780 som restaurerats varsamt. Dessa utgör idag en mycket fin autentisk bondgård, på ursprunglig plats med fina samlingar från bondesamhällets tid. Gården har utökats med donerade hus bl.a ett loft från 1500-talet.

 

På backarna och ängarna runt gården finns en sällsynt flora som tex. fältgentiana och höstlåsbräken.

 

Gott Nytt År

från oss alla till er alla

 

 

Nedan kort resumé ur Öfre Gäldet 3/17 ”Ordföranden har ordet”

 

Till nästa år 2018 har vi lite diffusa funderingar om aktiviteter.

Förutom de inarbetade aktiviteterna kanske tar vi upp någon aktivitet från förr.

Något som nämnts är kolbullegräddning vid Kinnvallkojan, Gökotta vid lämplig plats eller någon annan aktivitet, vi får se.

 

En sak är dock ganska säker; det blir hembygdsdag vid Västagården den 6 juni,

alltså på nationaldagen.

 

Vårvinter aktiviteter? Ja vi återkommer.

 

 

 

 

Föreningens aktiviteter, gå in på fliken "program".

Föreningens protokoll och årsmötesprotokoll finns att läsa hos vår sekreterare Lisbeth Modig telefon 0280-30048

Sidan uppdaterad 2018-01-08

Webbsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakt beträffande innehåll är Lars-Axel Magnusson, E-mail www.larsaxelm@hothmail.com, eller Gudrun Thysk, E-mail www.gudrun.thysk@hotmail.com.