Lima Hembygdsförening


Årsmöte

Söndagen den 24 februari 2019 kl.15:00

Västagården, Västansjö

Kaffe.

Välkomna!

Styrelsen


   


Lima Hembygdsförening  bildades 1909 och har sitt säte vid Västagården i Västansjö, belägen under berget Limhäa med utsikt över Sörnäs by i Lima socken.


Delar av gården är timmerbyggnader uppförda med början år 1780 som restaurerats varsamt. Dessa utgör idag en mycket fin autentisk bondgård, på ursprunglig plats med fina samlingar från bondesamhällets tid. Gården har utökats med donerade hus bl.a ett loft från 1500-talet. 


På backarna och ängarna runt gården finns en sällsynt flora som tex.  fältgentiana och höstlåsbräken.
Ordföranden har ordet


Hösten.

Hösten i har varit ganska händelsefattig på Västagården. Tidigt i höst hade vi besök från Dalarnas Museum. Vi fick plocka fram samlingen av föremål från fotografen Åkerman. Det fotograferades och samlades in uppgifter för innehåll till en bok om fotografer i Dalarna som Christer Bergin vid Dalarnas museum ska skriva. Dessutom kommer delar av samlingen att lånas ut till museet till sommaren, för en utställning med samma tema.

Vid samma besök dokumenterades det material som utgjort tätning mellan en vägg och ett fönster i Stor Lars stugan, nämligen en mängd tygbitar och delar av klädesplagg, som är värdefulla att bevara. Dessa ska rengöras och förhoppningsvis kan vi väva upp något av mönstren som tyg till klänningar eller livkjolar.


Arbetet med Mattesladorna har stått stilla under vintern p.g.a. annat arbete och nu sist en stor snömängd. Förhoppningsvis ska det bli fart under våren.


Vid Rismyren har ristningarna på berg i dagen blottlagts och stora delar är rengjorda. Dessa ska dokumenteras med hjälp av bl. a. personal från Dalarnas Museum.


Limadräkter.

Karin Edvardsson skänkte tidigt i höst en pojkdräkt storlek 4 – 6 år, till hembygdsföreningen att ha som uthyrning.

Strax före jul skänkte dödsboet efter Maja Karin Edvardsson alla damdräkter med tillbehör till hembygdsföreningen. Även de att ha som uthyrning. Dessa är i storlek 42 – 46.


Nationaldag 6 juni och hembygdsdag.

Flera av er läsare har redan hört att vi tänker ha firande av hembygdsdag och nationaldag den 6 juni.

Programmet är under bearbetning men redan nu kan vi lova någon form av underhållning med sång o musik, tal och servering bl.a. av kolbulle och fika. Dessutom ska vi försöka få till någon form av aktivitet för barn.


Årsmötet avklarat.

Mellan snöskottning och OS-sändningar på TV har vi precis klarat av årsmötet. Som vanligt var det få besökande på mötet, men dock beslutsmässigt. Alla personer som var i tur att avgå, omvaldes.

Styrelsen består av Gudrun Larsson Thysk ordförande, Matthias Thuresson vice ordförande, Lisbeth Modig sekreterare och ledamöterna Ove Perbjörs, Per Flygar, Anna Persson, Lars-Åke Larsson och Bengt Halvarsson som representant från Lima Besparing.


Nu är alla trötta på vinter och snö, dock hoppas jag att få ha lite vinter kvar över påsk. Därefter får vårsolen stråla och smälta alla drivor. Väl mött till våren och sommaren!


Gudrun Larsson Thysk

ordförande Lima Hembygdsförening.

Föreningens aktiviteter, gå in på fliken "program".

Föreningens protokoll och årsmötesprotokoll finns att läsa hos vår sekreterare Lisbeth Modig telefon 0280-30048

Sidan uppdaterad 2019-02-09

 

  Webbsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakt beträffande innehåll är Lars-Axel Magnusson, E-mail www.larsaxelm@hothmail.com, eller Gudrun Thysk, E-mail www.gudrun.thysk@hotmail.com.