Lima Hembygdsförening

   


Lima Hembygdsförening  bildades 1909 och har sitt säte vid Västagården i Västansjö, belägen under berget Limhäa med utsikt över Sörnäs by i Lima socken.


Delar av gården är timmerbyggnader uppförda med början år 1780 som restaurerats varsamt. Dessa utgör idag en mycket fin autentisk bondgård, på ursprunglig plats med fina samlingar från bondesamhällets tid. Gården har utökats med donerade hus bl.a ett loft från 1500-talet. 


På backarna och ängarna runt gården finns en sällsynt flora som tex.  fältgentiana och höstlåsbräken.

Ordföranden har ordet.

 

 

Årsmötet för 2019 är avklarat. Tänk att det var 19 personer som kom till mötet i söndags i Västagården, trots att det var vårsol, takdropp och en mängd spännande idrottsliga evenemang som pågick både i Vasaloppsspåret och på TV. Ett annat välkänt hinder för deltagande brukar var all trafik med sportlovsfirare som ska till eller från Sälen. Det är stora problem för många att ta sig ut på riksvägen och över till västra sidan. Det har framkommit önskemål om att förlägga årsmötet på annan tidpunkt på året.

Styrelsen omvaldes i sin helhet. Vi beviljades även ansvarsfrihet för året som gått. Ordförande är undertecknad Gudrun Larsson Thysk, vice ordförande Matthias Thuresson, sekreterare Lisbeth Modig, ledamöter Lars-Åke Larsson, Ove Perbjörs, Anna Persson, Per Flygar. Kassör, anställd av flera föreningar är Gun Zetterström Kjellgren. Som representant för Lima Besparingsskog deltar Bengt Halvarsson. Suppleanter och revisorer omvaldes. Det som saknas är en fungerande valberedning med tre ledamöter. Hugade spekulanter må anmäla sitt intresse!

 

Två kulturcafé-träffar har avverkats i januari och februari. Vi har nu avslutat temat med ord på limamål som ska ingå i revideringen av ordlistan som finns. Vi tar dock emot och antecknar om någon kommer på fler ord. Detta är ett arbete som det inte finns någon ände på.

Vi är i stort behov av hjälp att skriva ner dessa ord i ett ordbehandlingsprogram och försöka få till en komplettering av befintlig ordlista.

Senaste kulturcaféträffen ägnades åt och de två kommande i mars och april ska ägnas åt berättande av lite olika teman som känns intressant för deltagarna.

Ämnena i februari var minst sagt skiftande. Deltagarna berättade fritt ur hjärtat om allt möjligt. Tänk vad mycket man kan prata om när man väl kommer igång. Det kan vara till synes små, lite privata saker som kommer upp men som gör att flera minns och hakar på berättandet. Två exempel var: min första danskavaljer och schlager och sånger. Hur många i denna läsekrets, minns inte Vildandens sång med Thory Bernhards. Några önskade att de som var musikanter i gruppen, skulle ta med sina instrument till nästa gång. Det berättades även om fäbodliv, historier om övernaturliga väsen som hörts och setts.

Tänk att flera fäbodar fått lov att flyttas, ibland någon mil, p.g.a. att det blivit vattenbrist, kreaturen blivit sjuka eller dött och besök av ”skrömt”. Några exempel på sådan flytt är Kladden, Klossberget och Hållbrosätern i Lima och någon fäbod i Transtrand. Övernaturliga väsen härjade ofta vid fäbodarna förr och fäbodfolket erfor dess närvaro i olika sammanhang.

Min fundering är varför vi idag inte ser och hör övernaturliga väsen i så stor utsträckning. Har nutidsmänniskan för mycket stimuli omkring sig som t.ex. TV, datorer och telefoner? Vistas vi inte tillräckligt ofta i tysta miljöer och i ensamhet, för att dessa väsen ska visa sig? Är det bara några få förunnat att vara mottagliga och ha  förmågan att ”ta in” dessa mystiska väsen och händelser. Eller är det inte legitimt att prata om det av olika anledningar? Ja frågetecknen är många och spännande är det. Hoppas vi får ta del av flera berättelser vid kommande kulturcaféer.

 

Våren kommer vi att ägna åt lite städning och pyntning vid Västagården. När maj månad är slut, ska vi ha nationaldagen den 6 juni,  planerad och förberedd. Vi tänker ha ett liknande upplägg som förra året och hoppas ha vädrets makter på vår sida. Då är alla hjärtligt välkomna till en heldag på Västagården.

Nu önskar jag alla läsare och hembygdsvänner en skön vår och försommar!

 

Gudrun Larsson Thysk

ordförande Lima Hembygdsförening

 

Föreningens aktiviteter

gå in på fliken

Program

Föreningens protokoll och årsmötesprotokoll finns att läsa hos vår sekreterare Lisbeth Modig telefon 070-306 88 48

Sidan uppdaterad 2019-05-29

 

  Webbsidan är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakt beträffande innehåll är Lars-Axel Magnusson, E-mail www.larsaxelm@hothmail.com, eller Gudrun Thysk, E-mail www.gudrun.thysk@hotmail.com.